Pellonkorjuu -maaseututapahtuma järjestetään seuraavan kerran kesällä 2023. 


(c) Pellon kunta 2022. - Elethään ko Pellossa!