Näyttelyehdot

Näytteilleasettajan on hyväksyttävä seuraavat näyttelynjärjestäjän ehdot:

Näyttelynjärjestäjä lähettää laskun ilmoittautumisen jälkeen. Näytteilleasettajan on suoritettava paikkamaksu viimeistään perjantaina 4.8.2017 ja pyydettäessä esitettävä tosite suorituksesta ennen pääsyä näyttelyalueelle. 
Järjestäjä pyrkii ottamaan huomioon näytteilleasettajan mahdollisen paikkatoivomuksen. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä näytteilleasettajan ilmoittautumisen ja erityistoivomukset.

Näyttelyosastojen rakentaminen alkaa perjantaina 11.8.2017 klo 8.00 ja osastojen tulee olla valmiina lauantaina 12.8.2017 klo 10.00. Näyttelyosastojen purkaminen alkaa sunnuntaina 13.8.2017 klo 17.00. Kaikki rakenteet ja tavarat on poistettava klo 22.00 mennessä.
Jäähallissa sijaitsevien valmisosastojen rakentamisesta ja purkamisesta vastaa järjestäjä. Näytteilleasettaja huolehtii osastonsa rakentamisesta ja siitä, että osaston rakenteet ovat riittävän siistejä ja turvallisia. Järjestäjällä on oikeus poistattaa näyttelyalueelta vaaralliset, epäsiistit ja häiritsevät rakenteet ja mainokset. Rakentamisen ja rakenteiden aiheuttamista vaurioista vastaa näytteilleasettaja.

Järjestäjä huolehtii näyttelyn aikana näyttelyalueen saniteettitilojen siivouksesta sekä jätehuollosta. Näytteilleasettaja huolehtii näyttelyn aikana oman osastonsa puhtaanapidosta sekä osaston purkamisen myötä syntyneen jätteen kuljettamisesta niille varatuille paikoille. 

Järjestäjä huolehtii näyttelyn yleisestä vartioinnista ja järjestyksestä. Yövartiointi on järjestetty näyttelyalueella 11.-13.8.2017 välisenä aikana. Järjestäjä ei vastaa tavaroiden, rakenteiden jne. vaurioitumisesta tai katoamisesta rakentamisen ja purkamisen aikana eikä aukioloaikana. Järjestäjällä on järjestäjän vastuuvakuutus. Näytteilleasettajan on itse huolehdittava muista tarpeelliseksi katsomistaan vakuutuksista. 

Näytteilleasettaja voi peruuttaa osallistumisensa ilman kustannuksia 14 päivän kuluessa ilmoittautumisesta. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 50 prosenttia alkuperäisestä laskusta.

Näytteilleasettaja saa myyntipaikan lisäksi 2 kpl esittelijäkortteja yhtä osastoa kohti, pysäköintikortin ja tiedot näyttelyn käsiohjelmaan. Esittelijäkortit ja pysäköintikortti annetaan ilmoittautumisen yhteydessä näyttelyn info-pisteessä. Jos tarvitset enemmän esittelijäkortteja ne maksavat 10€ kpl.

Näyttely on avoinna lauantaina 12.8.2017 klo 10.00-17.00 ja sunnuntaina 13.8.2017 klo 10.00-17.00. 
Hyväksymällä näyttelysopimuksen näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan edellä mainittuja sopimusehtoja.  


Copyright (c)2017, All Rights Reserved.