Näyttelyehdot

Näytteilleasettajan on hyväksyttävä seuraavat järjestäjän ehdot:

Järjestäjä lähettää laskun tapahtuman vahvistumisen jälkeen, heinäkuussa 2021. Näytteilleasettajan on suoritettava paikkamaksu viimeistään perjantaina 30.7.2021 ja pyydettäessä esitettävä tosite suorituksesta ennen pääsyä näyttelyalueelle. 
Järjestäjä pyrkii ottamaan huomioon näytteilleasettajan mahdollisen paikkatoivomuksen. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä näytteilleasettajan ilmoittautumisen ja erityistoivomukset.

Näyttelyosastojen rakentaminen alkaa perjantaina 30.7.2021 klo 8.00 ja osastojen tulee olla valmiina lauantaina 31.7.2021 klo 9.00. Näyttelyosastojen purkaminen alkaa sunnuntaina 1.8.2021 klo 18.00. Kaikki rakenteet ja tavarat on poistettava klo 22.00 mennessä.
Jäähallissa sijaitsevien valmisosastojen rakentamisesta ja purkamisesta vastaa järjestäjä. Näytteilleasettaja huolehtii osastonsa rakentamisesta ja siitä, että osaston rakenteet ovat riittävän siistejä ja turvallisia. Järjestäjällä on oikeus poistattaa näyttelyalueelta vaaralliset, epäsiistit ja häiritsevät rakenteet ja mainokset. Rakentamisen ja rakenteiden aiheuttamista vaurioista vastaa näytteilleasettaja.

Järjestäjä huolehtii näyttelyn aikana näyttelyalueen saniteettitilojen siivouksesta sekä jätehuollosta. Näytteilleasettaja huolehtii näyttelyn aikana oman osastonsa puhtaanapidosta sekä osaston purkamisen myötä syntyneen jätteen kuljettamisesta niille varatuille paikoille. 

Järjestäjä huolehtii näyttelyn yleisestä vartioinnista ja järjestyksestä. Yövartiointi on järjestetty näyttelyalueella 30.7.-1.8.2021 välisenä aikana. Järjestäjä ei vastaa tavaroiden, rakenteiden jne. vaurioitumisesta tai katoamisesta rakentamisen ja purkamisen aikana eikä aukioloaikana. Järjestäjällä on järjestäjän vastuuvakuutus. Näytteilleasettajan on itse huolehdittava muista tarpeelliseksi katsomistaan vakuutuksista. 

Näytteilleasettaja voi peruuttaa osallistumisensa ilman kustannuksia 2.7.2021 mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 50 prosenttia alkuperäisestä laskusta.

Näytteilleasettaja saa myyntipaikan lisäksi 2 kpl esittelijäkortteja osastoa kohti, pysäköintikortin sekä tiedot näyttelyn käsiohjelmaan. Tiedot käsiohjelmaan on oltava järjestäjällä 5.7.2021 mennessä. Esittelijäkortit ja pysäköintikortti annetaan ilmoittautumisen yhteydessä tapahtuman info-pisteessä. Ylimääräiset esittelijäkortit maksavat 10 euroa / kpl. 

Näyttely on avoinna lauantaina 31.7.2021 klo 10.00-18.00 ja sunnuntaina 1.8.2021 klo 10.00-18.00. Hyväksymällä näyttelysopimuksen näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan edellä mainittuja sopimusehtoja.  


(c) Pellon kunta 2021 All Rights Reserved. - Elethään hyvvää elämää!