Kylätori esittelee Pellon kyliä

Pellon kylissä on elinvoimaa! Pellonkorjuussa esitellään pellolaisia kyliä, kyläyhdistyksiä sekä kylien toimijoita yhteisellä Kylätorilla. Tämän lisäksi kylät ovat järjestäneet ohjelmaa Pellonkorjuun ajaksi, esittelemme tätä ohjelmaa myöhemmin Oheisohjelmassamme. 

Kylätoria ja sen toimintoja suunnittelemaan perustettiin keväällä 2021 työryhmä johon nimettiin Tiina Korva, Esa Mäki , Anne Syväniemi-Kuitunen ja Risto Kuusijärvi. Ryhmän koollekutsujana toimii Harry Ylisaukko-oja. 

Yhteystiedot: Harry Ylisaukko-oja, puh. 040 729 0543 sähköposti : harry@myllynpirtti.fi 
(c) Pellon kunta 2021. - Elethään ko Pellossa!