På svenska


Evenemanget kommer att hållas nästa gång  år 2023. 


(c) Pellon kunta 2022. - Elethään ko Pellossa!